Zgłoszenia/Registration

Formularz zgłoszeniowy Imię/Name:

Nazwisko/Surname:

Rok urodzenia/Birth Day:


Płeć/Sex:


Kraj/Country:

Miasto/City:

Adres/Address:

Kod pocztowy/Post code: (w formie: 12-345)

Klub/Team:

Telefon/Phone: (w formie: 123456789)

E-mail:

* Pola wymagane (required fields)

Pragniemy poinformować, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ALP Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 20 Ponadto, informujemy, że:

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ALP Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z tematem aplikacji rekrutacyjnej, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do 3 lat od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych.

• Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

• Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W wypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: [email protected]

 


ORGANIZATORZY:


GŁÓWNI SPONSORZY:

                     

 


POZOSTALI SPONSORZY:

   
    
 

PATRONI MEDIALNI:

   Polityka prywatności

www.alpinsport.pl